Title: Právní postavení agentur práce
Other Titles: The legal status of employment agencies
Authors: Váňová, Martina
Advisor: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37667
Keywords: závislá práce;agenturní zaměstnávání;agentura práce;zaměstnavatel;dočasně přidělený zaměstnanec;uživatel;pracovní a mzdové podmínky;odpovědnost za škodu
Keywords in different language: dependent work;agency employment;employment agencies;employer;temporarily assigned employer;recipient;working and wage conditions;accountability of damage
Abstract: Tato diplomová práce rozebírá a analyzuje nejdůležitější aspekty v oblasti právního postavení agentur práce a jejich činnosti. Činnost agentur práce je vymezena dle vnitrostátního, unijního a mezinárodního práva, včetně komparace s lotyšskou právní úpravou. V práci jsou definovány základní pracovněprávní vztahy vznikající v rámci agenturního zaměstnávání a práva a povinnosti těchto subjektů.
Abstract in different language: This diploma theses discusses and analysis the most important aspects of the legal status of employment agencies and their activities. The work of employment agencies is defined by national, European union and international legislation and it is also compared to Latvian legislation. In this theses there are defined the basic employment relationship and rights and duties of their subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE (Vanova).pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Vanova-2.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Vanova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Vanova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce315,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.