Title: Aplikace metody SMED pro racionalizaci přestavby výrobní linky
Other Titles: Application of SMED method for rationalization of manufacturing line changeover
Authors: Peteřík, Adam
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37670
Keywords: průmyslové inženýrství;štíhlý podnik;štíhlá výroba;smed;balancování;přestavba
Keywords in different language: industrial engineering;lean enterprise;lean manufacturing;smed;balancing;changeover
Abstract: Diplomová práce se zabývá aplikací metody SMED pro racionalizaci přestavby výrobní linky. První část je věnována teorii štíhlého podniku a popisu základních metod průmyslového inženýrství s důrazem právě na metodu SMED. Ve druhé části je nejprve určena pilotní oblast v podniku pro racionalizaci přestavby, dále jsou provedeny všechny potřebné analýzy a návrhy zlepšení s vybalancováním přestavby. Závěrem je provedeno technickoekonomické zhodnocení aplikace.
Abstract in different language: The thesis deals with the application of the SMED method for rationalization of the production line chengeover. The first part is devoted to the lean enterprise theory and a description of fundamental methods of industrial engineering with an emphasis on the SMED method. In the first instance of the second part, the pilot area in the company for the changeover rationalization is determined. After that, all the necessary analyses and improvements concerning balancing of the changeover are made. Finally, a technical economic evaluation of the application is worked out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Peterik_SMED.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Peterik.pdfPosudek vedoucího práce725,13 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Peterik_001.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Peterik.pdfPrůběh obhajoby práce475,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.