Title: Návrh a vizualizace nové montážní linky ve společnosti Air Power s.r.o.
Other Titles: Visualization And Design of A New Assembly Line at Air Power s. r. o.
Authors: Bortlík, Ondřej
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37678
Keywords: vistable;montážní linka;vizualizace;výroba
Keywords in different language: vistable;assembly line;visualization;production
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh montážní linky s její vizualizaci v programu visTable, řešení operačních časů s následným balancováním. V diplomové práci také byly provedeny kapacitní výpočty s ohledem na zákaznický požadavek.
Abstract in different language: This diploma thesis contains design of assembly line with visualization in visTable software. Also deals with solutions of operating time with their balancing. In diploma thesis were also made calculate capacity calculations with respect to the customer requirement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bortlik_DP.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP _Bortlik.pdfPosudek vedoucího práce733,03 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Bortlik.pdfPosudek oponenta práce890,36 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Bortlik.pdfPrůběh obhajoby práce494,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.