Title: Návrh řídicího systému kolového robota s využitím softwarového rámce ROS
Other Titles: Design of wheeled robot control system using ROS framework
Authors: Švec, Josef
Advisor: Flídr Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Neduchal Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37695
Keywords: ros;diferenciálně řízený robot;slam;stejnosměrné motory
Keywords in different language: ros;differential driven robot;slam;dc motors
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému kolového robota s využitím softwarového rámce ROS. Úkolem robota je dojet na zadané místo v mapě, kterou si sám během jízdy vytváří. V práci je uveden kompletní popis použité robotické platformy, dále je podrobně vysvětleno řízení stejnosměrných motorů, následuje matematický popis použitého robota. Další část pojednává o sofwarovém rámci ROS a jeho využití pro řízení kolového robota. V závěru práce jsou popsány reálné experimenty ověřující funkčnost navrženého řídicího systému.
Abstract in different language: This thesis deals with design of wheeled robot control system using ROS framework. The robot is able to reach the specified location on the map, which the robot creates while moving. In the thesis there is a complete description of the used robotic platform, the control of DC motors and mathematical description of used robot. The next part deals with the ROS framework and its use for wheeled robot control. At the end of the thesis, created experiments verifying the functionality of the proposed control system are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
svec-v.pdfPosudek vedoucího práce665,93 kBAdobe PDFView/Open
svec-o.pdfPosudek oponenta práce624,26 kBAdobe PDFView/Open
svec-p.pdfPrůběh obhajoby práce343,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.