Title: Geovědní hry ve výuce zeměpisu na SŠ
Other Titles: Geoscientific games in geographical high school education
Authors: Vamberová, Anna
Advisor: Kuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37696
Keywords: didaktická hra;geografie;střední škola
Keywords in different language: didactic game;geography;secondary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá postavením didaktické hry ve výuce geografie na středních školách v porovnání s metodu výkladu. Dále je zde vytvořen katalog návrhů fixačních her, které se dají využít ve výuce geografie.
Abstract in different language: The thesis deals with the position of didactic game in teaching geography at secondary schools in comparison with the method of interpretation. Furthermore, there is a catalog of fixation game that can be used in teaching geography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geovedni hry ve vyuce zemepisu_AV.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Vamberova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce940,29 kBAdobe PDFView/Open
Vamberova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce780,6 kBAdobe PDFView/Open
Vamberova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce132,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.