Title: Didaktická analýza botanických částí učebnic pro ZŠ
Other Titles: Didactic analysis botanic parts of textbooks for elementary schools
Authors: Nováková, Alena
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37698
Keywords: analýza;učebnice;didaktická vybavenost;přírodopis;botanika
Keywords in different language: analysis;textbook;didactic equipment;natural history;botany
Abstract: Diplomová práce zkoumá didaktickou vybavenost učebnic přírodopisu pro základní školy a víceletá gymnázia. Výzkum byl zaměřen na botanické části učebnic. Analyzováno bylo osm učebnic přírodopisu.
Abstract in different language: The diploma thesis examines didactic equipment of natural history textbooks for primary schools and grammar schools. The research was focused on botanical parts of textbooks. Eight textbooks were analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alena_Novakova_DP.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_Posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce423,51 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce704,48 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce172,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.