Název: Psychosociální profil islamisty
Další názvy: The Psychosocial Profile of the Islamist
Autoři: Koubková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3770
Klíčová slova: islám;extremismus
Klíčová slova v dalším jazyce: islam;extremism
Abstrakt: Práce se zabývá na základě dostupných studií zkoumajících islamistická hnutí, psychosociálním profilem islamisty. Na základě dostupných výzkumů se snažím určit veškeré socio-patologické, socio-ekonomické a psychologické jevy. V základu práce charakterizuji islamismus, a určuji prvky, přes které se charakterizuje. Zároveň určuji krizové prostředí arabské společnosti, a všechny jeho determinanty. Dále se zabývám obecnými atributy vůdce a příslušníků skupiny podle dostupných výzkumů. Dále rozebírám ženy v islamismu a důležitost blízkovýchodního feminismu. Na konci práce se zabývám Integrací muslimů v Evropě, kde určuji multikulturalistické politiky v Evropě.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I deal with psycho-social profile of Islamist on the basis of available studies investigating the Islamist movement. I try to identify, based on available research, all the socio-pathological, socio-economic and psychological phenomenon. Basically I characterize Islamism, and determine the elements through which it?s characterized. I also determine the environment crisis and all its determinants Arab society. Another part deals with the general attributes of a leaders and members of the Islamist movements, according to available researches. In another chapter I deals with women in Islamist movement and the importace of middle eastern feminism. The end of thesis deals with Islamism in Europe which determines access integration and multiculturalists policies in Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace_KoubkovaKristyna.pdfPlný text práce560,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce126,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.