Title: Řasová společenstva mělkých vodních nádrží
Other Titles: Algal communities of shallow water bodies
Authors: Kulková, Kateřina
Advisor: Cholevová Veronika, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37700
Keywords: biodiverzita;mělké vodní nádrže;periodické vody;řasy;sinice
Keywords in different language: algae;biodiversity;cyanobacteria;shallow lake;periodic ponds
Abstract: Diplomová práce se zabývá algologickým průzkumem mělkých nádrží v okolí Plzně a navazuje na předešlou bakalářskou práci. V průběhu jedné vegetační sezóny bylo sledováno 7 lokalit, z nichž 3 byly zkoumány již v předešlých letech. Cílem studie bylo zachytit složení a změny druhové rozmanitosti řas a sinic a sledovat chemicko-fyzikální parametry povrchové vody na studovaných lokalitách. Součástí práce je druhový soupis sinic a řas, naměřené hodnoty zaznamenaných proměnných, vyhodnocení a diskuse získaných dat.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with an algological survey of shallow reservoirs in Pilsen region and it's follow-up on previous bachelor's thesis. This thesis followed seven localities. Three of them were studied in previous years. The aim of this study was to map a cyanobacterial and algal species diversity, monitoring of chemical-physical variables of surface water and to observe algal seasonal dynamics. The list of found species and recorded variables are part of the thesis along with the evaluation of obrained data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulkova_DP_finalni verze.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kulkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Kulkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce712,74 kBAdobe PDFView/Open
Kulkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce156,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.