Title: Základní ovládání tabletu - studijní opora pro seniory
Other Titles: Basics of Tablet Use - Study Materials for Seniors
Authors: Topinka, Jan
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37704
Keywords: senior;tištěná studijní opora;u3v;tablet;základní ovládání tabletu;zpětná vazba od expertů;pilotní ověření;zpětná vazba od seniorů;zásady tvorby specifických studijních materiálů pro seniory;zásad tvorby specifických studijních materiálů pro seniory
Keywords in different language: senior;printed study support;u3v;tablet;basic tablet control;feedback from experts;pilot verification;feedback from seniors;principles of creation of specific study materials for seniors;principles of creation of specific study materials for seniors
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo na základě teoretického studia a zpětné vazby od vybraných expertů na výuku seniorů připravit co nejvhodnější studijní opory pro seniory a pilotním ověřením jejich vhodnost otestovat při výuce v kurzu Základního ovládání tabletu na Univerzitě třetího věku v Plzni a v Klatovech. Podle zpětné vazby od seniorů poté studijní opory upravit tak, aby vyhovovaly co nejvíce.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis was to prepare the most suitable study support for seniors on the basis of theoretical study and feedback from selected experts on teaching seniors, and to test their suitability to be testes in the course "Basic tablet control" at the University of the Third Age in Pilsen and Klatovy. According to the feedback from seniors, the study support is then adjusted to suit as much as possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Topinka.pdfPlný text práce8,76 MBAdobe PDFView/Open
Topinka_DP_2019_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce222,68 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Topinka.pdfPosudek vedoucího práce225,97 kBAdobe PDFView/Open
Topinka protokol777.pdfPrůběh obhajoby práce272,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.