Title: Využití interaktivních materiálů při výuce žáků-cizinců
Other Titles: The use of interactive materials in teaching pupils-foreigners
Authors: Otcová, Hana
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37705
Keywords: interaktivní materiály;cizinec na zš;žák-vietnamec;výuka;domácí příprava;digitální technologie;vzdělávání;soubor doporučení;information and communication technologies
Keywords in different language: interactive materials;foreign;vietnamese students;teaching;home preparation;foreign;digital technology;education;set of recommendations;information and communication technologies
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití interaktivních materiálů ve výuce na základních školách pro žáky-cizince, především pro žáky vietnamské národnosti. Téma bylo zvoleno na základě osobní zkušenosti a jako podpora ostatních učitelů při práci s žáky-cizinci. Tato práce má poskytnout inspiraci pro využití interaktivních materiálů pro výuku i domácí přípravu žáků-cizinců, hlavně žáků vietnamské národnosti. Cílem diplomové práce bylo navrhnout soubor doporučení pro přípravu a používání interaktivních materiálů pro žáky-cizince, především pro žáky vietnamské národnosti. V rámci splnění tohoto cíle jsem na základě zpracování případových studií zaměřených na konkrétní vzdělávací potřeby vybraných žáků a specifika interaktivních materiálů, které používají ve výuce i domácí přípravě vytvořila soubor doporučení, který může být jednoduše modifikován pro jakékoliv žáky-cizince studující na základních školách v České republice. Tento soubor doporučení byl odzkoušen v praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibilities of using interactive materials in teaching at elementary schools for foreign students, especially for Vietnamese students. The theme was chosen based on personal experience and as a support for other teachers to work with foreign students. This thesis is intended to provide an inspiration for the use of interactive materials for teaching and home preparation of foreign students, mainly Vietnamese nationality students. The aim of the thesis was to propose a set of recommendations for the preparation and use of interactive materials for foreign students, especially for Vietnamese students. In order to achieve this goal, I have developed a set of recommendations based on case studies focused on the specific educational needs of selected students and the specifics of interactive materials that they use in teaching and home preparation, which can be easily modified for any foreigner studying at primary schools in the Czech Republic. This set of recommendations has been tested in practice..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace__Otcova_Hana.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Hana_Otcova_2019.pdfPosudek vedoucího práce309,33 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_DP_Otcova.pdfPosudek oponenta práce225,24 kBAdobe PDFView/Open
Otcova protokol776.pdfPrůběh obhajoby práce264,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.