Title: Pandí diplomacie
Other Titles: Panda Diplomacy
Authors: Bílý, Radim
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37710
Keywords: panda;diplomacie;veřejná diplomacie;měkká moc;čína
Keywords in different language: panda;diplomacy;public diplomacy;soft power;china
Abstract: Panda jako symbol měkké moci a jako jeden z nástrojů veřejné diplomacie světové mocnosti. Toto spojení bylo tématem předkládané diplomové práce, která se věnovala pandí diplomacii. Práce je analýzou 15 států, které získaly pandu během tzv. třetí fáze pandí diplomacie (tedy od roku 1995 do současnosti). Kladla si 4 výzkumné otázky: 1) Jaké byly nejčastější důvody, které vedly k zapůjčení pandy velké? 2) Je získání pandy spojeno s novými ekonomickými příležitostmi? 3) Jaké byly reakce na vyjednávání a také získání pandy velké ze strany přijímací veřejnosti a politických aktérů? 4) Je panda velká nástrojem měkké síly a veřejné diplomacie ČLR? V průběhu analytické části bylo potvrzeno, že panda je symbolem měkké moci a je velice efektivně využívána k šíření vlivu ČLR v zahraničí. Také bylo proukázáno, že pandy jsou zapůjčovány do 2 typů zemí - strategičtí partneři a ekonomicky perspektivní státy. Téměř ve všech případech se ukázalo, že panda přišla ve stejnou dobu jako byly podepsány důležité obchodní dohody. Panda byla také označena za symbol přátelství, dobrých vztahů či ambasadora míru. Na základě diplomové práce tak lze konstatovat, že Čína využívá pandy jako nástroj veřejné diplomacie ve snaze ovlivnění vnímání o ČLR v zahraničí a jako symbol ekonomické spolupráce.
Abstract in different language: The presented work was devoted to the use of panda as a tool of public diplomacy and soft power by the People's Republic of China. Thesis is a comparative analysis of 15 cases of panda diplomacy and focuses on the third phase of panda diplomacy (from 1995 to present). The thesis dealed with four research questions: 1) What were the most common reasons for lending a big panda? 2) Is the acquisition of pandas associated with new economic opportunities? 3) What were the reactions to the negotiation and also the acquisition of the giant panda by the receiving public and political actors? 4) Is Giant Panda a tool of chinessee soft power and public diplomacy? During the analytical part it was proved that the panda is used as a political and power tool by the People's Republic of China. The great Panda can be described as a politicized animal that is used to spread the influence and power of the People's Republic of China abroad. In most of the 15 tested cases, I have shown that panda profits are linked to trade agreements. The second reason for lending in the cases tested was the country's strategic importance. Thus, panda can be described as a symbol of close relations between states (as well as political actors do) and as a symbol that is lent to countries by economic agreements. The thesis contained a total of 15 cases of panda diplomacy. In particular, she focused on Australia, Belgium, Finland, France, Indonesia, Japan, South Korea, Canada, Malaysia, Germany, the Netherlands, Singapore, Thailand, Taiwan and the UK. The work was limited in time to the period after 1995.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bily - DP - Pandi diplomacie.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
DP_ved_Bily.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bily_DP_MV_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bily.pdfPrůběh obhajoby práce312,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.