Title: Čína a Indie v Africe: srovnání strategie zahraničních investic dvou světových velmocí na africkém kontinentu
Other Titles: China and India in Africa: Comparing the foreign investment strategy of two world powers in the African continent
Authors: Bozděchová, Petra
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37722
Keywords: čína a indie v africe;přímé zahraniční investice;čínsko-africký obchod;indicko-africký obchod;čína;indie;afrika
Keywords in different language: china and india in africa;foreign direct investment;china-africa trade;india-africa trade;china;india;africa
Abstract: Tématem této diplomové práce je srovnání strategie zahraničních investic Číny a Indie na africkém kontinentu. V úvodní části je představená Čína, Indie a vybrané africké státy. Následuje hlavní část této práce. Zde jsou uvedeny problémy Afriky nebo historie čínsko-afrického a indo-afrického obchodu. Práce se snaží nastínit asijsko-africkou spolupráci prostřednictvím přímých zahraničních investic, či půjček pro Afriku. Pro lepší názornost jsou uvedeny grafy. Tato diplomová práce obsahuje i dvě případové studie. Jedna se bývá vztahem mezi Ghanou a Čínou, druhá zase Etiopií a Indií. Studie se zabývají asijskými investicemi a vzájemným obchodem.
Abstract in different language: The topic of this thesis is a comparison of the foreign investment strategy of China and India on the African continent. The introductory part introduces China, India and selected African states. The following is the main part of this thesis. There are the problems of Africa or the history of China-African and India-African trade. The thesis seeks to outline Asian-African cooperation through foreign direct investment or loans for Africa. For better clarity, graphs are provided. This thesis also includes two case studies. One is the relationship between Ghana and China, another is Ethiopia and India. The studies deal with Asian investments and mutual trade.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DB_Bozdechova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
DPBozdechova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bozdechova_DP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bozdechova.pdfPrůběh obhajoby práce279,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.