Title: Legislativní proces v Evropské unii. Analýza zapojených aktérů ve vybraných veřejných politikách
Other Titles: Legislative process in the European Union. Analysis of involved participants in selected public policies
Authors: Rychtaříková, Lucie
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37724
Keywords: veřejné politiky;legislativní proces;evropská unie;lobbing;evropský parlament;evropská komise;rada evropské unie
Keywords in different language: public policies;legislative process;the european union;lobbying;the european parliament;the european commission;the council of the european union
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá legislativním procesem Evropské unie, jež je velmi komplexní a do kterého zasahuje kromě formální trojice institucionálních aktérů (Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropské unie) velké množství nejrůznějších aktérů. Cílem této práce je provést rozbor a klasifikaci aktérů zapojených do legislativního procesu na příkladech konkrétních právních předpisů a následně interpretovat a porovnat klíčové atributy legislativních procesů v rámci různých veřejně-politických agend EU.
Abstract in different language: This diploma thesis examines the legislative process of the European Union, which is very complex and involves (excluding the formal trio of institutional actors - European Parliament, European Commission and Council of the European Union) a wide range of various actors. The aim of the thesis is to define the actors who participate in this process and try to influence it in their interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lucie Rychtarikova.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
DP OPO Rychtarikova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP-pol-ved-rychtarikova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rychtarikova.pdfPrůběh obhajoby práce239,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.