Title: Sankce EU jako nástroj společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Other Titles: EU sanctions as an instrument of Common Foreign and Security Policy
Authors: Chaloupková, Tereza
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37731
Keywords: evropská unie;sankce;zahraniční politika;bělorusko;lidská práva
Keywords in different language: european union;sanctions;foreign policy;belarus;human rights
Abstract: Tato diplomová práce analyzuje sankční politiku Evropské unie, jež využívá sankce jako nástroj, jak dosáhnout cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V rámci případové studie se zaměřuji na Bělorusko, které poskytuje specifický příklad evropské sankční politiky. Tamní autoritářský režim prezidenta Alexandra Lukašenka značně narušuje principy evropské agendy. I přesto je Bělorusko součástí některých evropských projektů. Vztahy EU a Běloruska zároveň výrazně ovlivňuje Ruská federace. Cílem této práce byla analýza sankční politiky EU a zjistit, zda mají evropské sankce vliv na běloruskou politiku.
Abstract in different language: Diploma thesis intents to analyze the European Union sanctions policy which uses sanctions as a tool to achieve goals of the Common Foreign and Security Policy. The case study is to fasten on Belarus as a specific example of the European sanctions policy. There is authoritarian regime of president Alexander Lukashenko which violates the principles of European agenda. Despite Belarus is part of some European projects. Relations between European Union and Belarus are greatly affected by Russian Federation. The aim of this thesis is to analyze the European Union sanctions policy and find out whether they affect the Belarusian policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chaloupkova_DP.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova_DP_MV_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP-mv-opo-chaloupkova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova.pdfPrůběh obhajoby práce274,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.