Title: Vstupní testy - jednotlivé příklady
Other Titles: Entrance tests - individual examples
Authors: Chladová, Lenka
Advisor: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37784
Keywords: vstupní testy;analýza rozptylu;testování hypotéz
Keywords in different language: entrance tests;analysis of variance;testing hypothesis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním dat ze vstupních testů z matematiky, které píší studenti prvních ročníků některých oborů Západočeské univerzity v Plzni. Práce se zaměřuje na souvislost mezi odpověďmi studentů na jednotlivé příklady a souvislost odpovědí s dostupnými informacemi o studentech v letech 2006 až 2018. Je provedeno základní statistické zpracování dat a následně zformulováno a testováno několik statistických hypotéz.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with statistical processing of data from entrance tests in mathematics, which are written by students of the first years of some fields of study of the University of West Bohemia in Pilsen. The thesis focuses on the relationship among students responses to individual examples and the infuence of responses on available information about students in the years 2006 to 2018. Basic statistical data processing is performed and several statistical hypotheses are formulated and tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chladova_BP.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
PV_Chladova.pdfPosudek vedoucího práce707,87 kBAdobe PDFView/Open
PO_Chladova.pdfPosudek oponenta práce685,8 kBAdobe PDFView/Open
Chladova_PO.pdfPrůběh obhajoby práce17,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.