Title: Marketingový plán vybrané organizace
Other Titles: Marketing plan of selected organization
Authors: Eliáš, Zdeněk
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37792
Keywords: marketing;marketingový plán;filmový festival;irmf
Keywords in different language: marketing;marketing plan;film festival;irmf
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu Mezinárodního Filmového Festivalu Road Movie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teorii jsou uvedeny odborné pojmy z oblasti marketingu a marketingového plánování. Praktická část práce představuje vybranou organizaci IRMF, z.s. a dále je provedena situační analýza s důrazem na využívání současných marketingových nástrojů. Na základě zjištěných skutečností je navržen marketingový plán pro pořádání druhého ročníku filmového festivalu.
Abstract in different language: The thesis deals with the proposal of a marketing plan of the International Film Festival Road Movie. The thesis is divided into its theoretical and practical part. In the theory, there are given professional terms in the field of marketing and marketing planning. The practical part of the thesis presents the selected organization IRMF, r.g., and further there is carried out a situational analysis with an emphasis on the use of current marketing tools. Based on the findings, there is proposed a marketing plan for the second year of the film festival.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ELIAS_190422.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Elias_Zdenek_o.pdfPosudek oponenta práce234,45 kBAdobe PDFView/Open
Elias_Zdenek_v.pdfPosudek vedoucího práce230,9 kBAdobe PDFView/Open
Elias_Zdenek_p.pdfPrůběh obhajoby práce71,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.