Title: Projekt - Ubytovna pro odsouzené
Authors: Kvapilová, Martina
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37795
Keywords: ubytovna pro odsouzené;cihelný systém porotherm;plochá střecha;stavební povolení
Keywords in different language: prison;brick system porotherm;flat roof;building permit
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu novostavby ubytovny pro odsouzené s ostrahou, s nízkým stupněm zabezpečení. Projektová dokumentace je na úrovni pro stavební povolení. Budova je zasazena na pozemku v Bílině. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. Bakalářská práce je vypracována na základě platných norem.
Abstract in different language: The bachelor thesis is aimed at a design a new building of a prison with a surveillance and with a low security. Documentation is for a building permit. The building is situated in Bílina and it has four floors above ground. The bachelor thesis is worked on base of a valid standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina_Kvapilova_2019.pdfPlný text práce10,66 MBAdobe PDFView/Open
Kvapilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce721,79 kBAdobe PDFView/Open
Kvapilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce633,65 kBAdobe PDFView/Open
Kvapilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.