Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu administrativní budovy v Plzni s garážemi v suterénu
Authors: Němcová, Tereza
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37799
Keywords: administrativní budova;projektová dokumentace;statické posouzení;tepelné posouzení;open space
Keywords in different language: administration building;project documentation;static assessment;heat assessment;open space
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje návrhu novostavby pětipodlažního administrativního objektu s podzemním parkováním v Plzni. Jedná se o dispoziční řešení, materiálové a konstrukční řešení objektu, kde se v 1 PP nachází podzemní parkoviště a v 1 - 4 NP kancelářské plochy typu open space. Výstupem práce je projektová dokumentace pro stavební povolení budovy navržené v souladu s platnými normami ČSN. Součástí práce je tepelné posouzení obálky budovy a statické posouzení hlavních nosných částí budovy. Textové zprávy byly vypracovány v programu Microsoft Word, výpočty byly prováděny ručně, v programu Microsoft Excel a za pomoci statických softwarů Fin 2D, GEO5 a Scia, výkresy byly kresleny v programu AutoCAD 2018.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a proposal of a five-storey administration building with an underground parking lot in Pilsen. The purpose was to design a layout plan, technical and constructional solution of an object with underground parking and open space office in the four above-ground floors. The output of this thesis is a project documentation for the building permit. The object will be in passive standart, in complience with valid ČSN standards and the thesis includes heat assessment and static assessment of the main structures of the construction. The text parts of this thesis were created in Microsoft Word, the calculations were made manually, in Microsoft Excel and with the help of statics softwares Fin 2D, GEO5 and Scia, the drawings were made in AutoCAD 2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Nemcova.pdfPlný text práce11,57 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova_oponent.pdfPosudek vedoucího práce716,43 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova_oponent_0.pdfPosudek oponenta práce716,43 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce211,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.