Title: Lexikální analýza textů písní alba Endless Forms Most Beautiful skupiny Nightwish
Other Titles: Lexical analysis of the lyrics from the album Endless Forms Most Beautiful from Nightwish
Authors: Gurbanová, Lucie
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37812
Keywords: básnické figury;význam;hudba;texty písní;sémantika;lexikologie;nightwish;endless forms most beautiful
Keywords in different language: figures of speech;meaning;music;lyrics;semantics;lexicology;nightwish;endless forms most beautiful
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na básnické figury a jejich význam v kontextu písní z alba "EndlessForms Most Beautiful" od finské metalové skupiny Nightwish. Teoretická část práce se zabývá základními informacemi o sémantice, základními vlastnostmi významu, jeho typy, možnostmi rozšíření významu a jeho změn. Následuje krátký přehled mezivýznamových vztahů a seznam nejpoužívanějších figur doplněný o charakteristiku jednotlivých figur. Nejdůležitější částí práce je analýza textů. Tato část obsahuje seznam jednotlivých figure nalezených v textech, popřípadě krátké vysvětlení jejich významu. Výsledky analýzy jsou shrnuty v tabulce a ve výsečovém grafu. Nejpoužívanější figurou je metafora (33%) a v těsném závěsu metonymie (31%). Naopak, některé figury, jako například oxymoron, onomatopoeia nebo polysyndeton nejsou zastoupeny vůbec.
Abstract in different language: The focus of this undergraduate thesis is figures of speech and their meaning as they occur in the lyrics of the album "Endless Forms Most Beautiful" from the Finnish metal band Nightwish. The theoretical part of the thesis contains the outline of the basics of semantics, the basic theoretical knowledge of meaning, its types, extensions and possible ways of changing it. Furthermore, the relations between individual meanings of words are briefly outlined followed by a list of the most common figures of speech with brief theoretical background on their principles and use. The main focus of the thesis, however, is the analytical part. In this part, individual occurrences of the abovementioned figures of speech are listed, together with a brief explanation of their meaning, if necessary. The results of the analysis are interpreted both in numbers and percentage with the most frequently occurring figure being metaphor (33%) followed closely by metonymy (31%). On the other hand, some figures do not occur in the texts at all for example oxymoron, onomatopoeia or polysyndeton.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gurbanova.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
gurbanova_ved_stask.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
gurban_opon_quinn.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Gurbanova.pdfPrůběh obhajoby práce506,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.