Title: Negace v angličtině: prostředky a sémantika se zvláštním zaměřením na použití "a", "any" a nulového členu
Other Titles: Negation in English the means and semantics with special focus on the use of "a", "any" and zero article.
Authors: Blahoutová, Ivana
Advisor: Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37813
Keywords: zápor;analytická a syntetická forma záporu;neurčitý člen;nulový člen;any;reference
Keywords in different language: negation;not-negation;no-negation;indefinite article "a";zero article;any;reference
Abstract: Bakalářská práce pojednává o záporu v angličtině zejména ve spojení a neurčitým členem "a", neurčitým zájmenem "any" a nulovým členem. Teoretická část práce pojednává o charakteristikách obou variant záporu a jejich výskytem v mluvené a psané formě jazyka. Dále pojednává o charakteristikách a o rozdílech v použití neurčitého a nulového členu a any. Analytická část obsahuje rozbor záporných vět z amerického seriálu House of Cards.
Abstract in different language: The paper deals with negation in English especially in connection with the indefinite articles a/an and zero and the non-assertive pronoun any. The theoretical part deals with the characteristics of not- and no-negation and their frequency in written and spoken forms. Furthermore, it deals with the characteristics and differences in use of the indefinite articles and any. The practical part contains analysis of negative sentences taken from the American political drama House of Cards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Negation in English.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
blahoutov_ved_petrl.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
blahouto_opon_tollet.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Blahoutova.pdfPrůběh obhajoby práce360,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.