Název: Přenášení významu ve vybraných anglických textech
Další názvy: Meaning Transfer in Selected English Texts
Autoři: Císlerová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37819
Klíčová slova: jazyk;metafora;metonymie;personifikace;přirovnání;synekdocha;oxymoron;eufemismus;hyperbola;idiom;příklady;figury.
Klíčová slova v dalším jazyce: language;metaphor;metonymy;personification simile;euphemism;oxymoron;synecdoche;hyperbole;idiom;examples;figures.
Abstrakt: Jedná se o práci, která se zabývá mechanismy, které umožňují přenášení významu slov. První část je teoretická, vysvětluje pojmy metafora, metonymie, personifikace, přirovnání,oxymoron, eufemismus, hyperbola,synekdocha, idiom. Druhá část je praktická, je v ní uvedeno více než 160 autentických příkladů obrazného jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with mechanisms which allow the transfer of meaning. The first part is theoretic, there are following expressions explained: metaphor, metonymy, simile, personification, euphemism, oxymorone, hyperbole,synecdoche, idiom. In the second part there are more than 160 examples of figurative language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2019 Cislerova.pdfPlný text práce798,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cislerova_ved_stask.pdfPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cisler_opon_petrl.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obh_Cislerova.pdfPrůběh obhajoby práce436,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.