Title: Přenášení významu ve vybraných anglických textech
Other Titles: Meaning Transfer in Selected English Texts
Authors: Císlerová, Petra
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37819
Keywords: jazyk;metafora;metonymie;personifikace;přirovnání;synekdocha;oxymoron;eufemismus;hyperbola;idiom;příklady;figury.
Keywords in different language: language;metaphor;metonymy;personification simile;euphemism;oxymoron;synecdoche;hyperbole;idiom;examples;figures.
Abstract: Jedná se o práci, která se zabývá mechanismy, které umožňují přenášení významu slov. První část je teoretická, vysvětluje pojmy metafora, metonymie, personifikace, přirovnání,oxymoron, eufemismus, hyperbola,synekdocha, idiom. Druhá část je praktická, je v ní uvedeno více než 160 autentických příkladů obrazného jazyka.
Abstract in different language: The work deals with mechanisms which allow the transfer of meaning. The first part is theoretic, there are following expressions explained: metaphor, metonymy, simile, personification, euphemism, oxymorone, hyperbole,synecdoche, idiom. In the second part there are more than 160 examples of figurative language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2019 Cislerova.pdfPlný text práce798,53 kBAdobe PDFView/Open
cislerova_ved_stask.pdfPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
cisler_opon_petrl.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Cislerova.pdfPrůběh obhajoby práce436,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.