Title: Homofony, oronyma a mondegreeny
Other Titles: Homophones, Oronyms and Mondegreens
Authors: Pospíšilová, Hana
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37820
Keywords: mondegreeny;přeslechnuté texty písní;oronyma;homofony;přeslechy v písních
Keywords in different language: mondegreens;misheard lyrics;oronyms;homophones;mishearings in songs
Abstract: Tato práce se zabývá fenoménem přeslechnutých textů zvaných mondegreeny. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První a druhá kapitola definuje lingvistické kategorie, do kterých mondegreeny spadají. Následující kapitola popisuje mondegreeny a podobné fenomény. Čtvrtá kapitola pojednává o obecných psychologických aspektech, o důvodech proč a jak mondegreeny vznikají. Shrnutí nejvíce důležitých faktů se nachází v kapitole pět. Poslední, šestá kapitola zobrazuje proces vytváření dotazníku na mondegreeny, analyzuje výsledky a studuje faktory ovlivňující tvorbu mondegreenů.
Abstract in different language: This thesis deals with the phenomenon of misheard lyrics called mondegreens. The thesis is divided into six main chapters. The first and the second chapter define the linguistic categories into which mondegreens belong. The following chapter describes mondegreens and similar phenomena. The fourth chapter covers the general psychological aspects, the reasons why and how mondegreens happen. The summary of the most important facts is in chapter five. The final, sixth, chapter depicts the process of creating a survey on mondegreens, analyses the results and discusses the factors influencing the formation of mondegreens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce635,03 kBAdobe PDFView/Open
pospisil_ved_stask.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
pospisil_opon_petrl.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce484,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.