Title: Metalografické hodnocení laserových návarů na bázi kompozitních materiálů.
Authors: Doležalová, Kamila
Advisor: Bartoň Klufová Pavla, Ing. Ph.D.
Referee: Bricín David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37831
Keywords: laserové navařování;laser;metalografické hodnocení;kompozitní laserový návar
Keywords in different language: laser cladding;laser;metallographic evaluation;composite based laser clad
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a experimentální. Teoretická část zahrnuje popis technologie laserového navařování a popis materiálů s vysokou korozní a biodegradabilní odolností. Experimentální část obsahuje metodiku přípravy metalografických výbrusů a metalografické hodnocení kompozitních laserových návarů na bázi měď-čedič a měď-sklo na substrátu z oceli C45.
Abstract in different language: This bachelor thesis is composed of two parts. One of them is theoretical and the other experimental. The theoretical part consists of a description of laser cladding technology and description of materials with high corrosion and biodegradability resistance. The experimental part focuses on the methodology of preparation metallographic specimens and metallographic evaluation of composite laser clad based on copper-basalt and copper - glass on the substrate of steel C45.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolezalova_K_BP_2019.pdfPlný text práce5,17 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kamila Dolezalova_S16B0034P.pdfPosudek vedoucího práce816,54 kBAdobe PDFView/Open
P_Dolezalova.pdfPrůběh obhajoby práce564,94 kBAdobe PDFView/Open
OP_Kamila Dolezalova_S16B0034P.pdfPosudek oponenta práce274,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.