Název: České Slezsko pod vlivem industrializace
Další názvy: Czech Silesia by force of industrialization
Autoři: Mečl, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Oponent: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37850
Klíčová slova: ideologie;komunismus;sociální status
Klíčová slova v dalším jazyce: miner;ideology;rationality;social ties;communism;social status
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou, zda se lidé v době socialismu stali horníky na základě dřívější ideologie ikonicky vyzdvihující dělníky jako vzor společnosti nebo je k volbě motivovaly nadprůměrné zisky a další sociální výhody, které z tohoto povolání vyplývaly. Výzkum byl zaměřen na horníky trvale žijící ve městě Karviná, kteří v dolech pracovali před rokem 1989. Vedle primární otázky se výzkum zajímal i o to, jak horníci vnímají současnou krajinu v okolí uzavřených dolů. Na základě výsledků této práce lze vyvodit, že lidé sice byli nemalou měrou motivováni právě penězi a sociálním zabezpečením svých rodin, avšak neméně důležité pro ně byly i sociální vazby, které pomáhaly utvářet jejich názory. Z těchto vazeb se prohlubovala přátelství na celý život. Většina informátorů shodně uvedla, že ideologie vyzdvihující status horníka neměla vůbec žádný vliv. Dokonce se ve svých výpovědích shodují, že jim připadala tato část ideologie stejně jako mnoha jiným lidem absurdní.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis investigates the main motives of men from the Karviná region to become miners. It is based on research conducted among men who worked as miners before 1989 and answers the question whether these men's motives were purely pragmatic or whether the communist regime and its ideology played a role in their decision-making. This phenomenon is observed both from the perspective of classical anthropology and contemporary anthropological approaches. The results of the research clearly show that the above-standard income, social ties as well as other factors were crucial for these men to such extent that they overlooked the health risks and dangers of this work. Conversely, the ideology of a miner as a role model did not play any role at all.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Mecl.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mecl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mecl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce895,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mecl_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce328,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37850

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.