Název: Identita reemigrantů z Rumunska v západních Čechách
Další názvy: Identity of re-emigrants from Romania in western Bohemia
Autoři: Štecová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Oponent: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37853
Klíčová slova: identita;kolektivní identita;reemigrace;rumunsko;kultura;tradice;náboženství;pravoslavné křesťanství;svátky;strava.
Klíčová slova v dalším jazyce: identity;collective identity;re-emigration;romania;culture;tradition;religion;orthodox christianity;holidays;diet.
Abstrakt: Téma této práce je Identita reemigrantů z Rumunska po druhé světové válce. Cílem bylo zaměřit se na reemigranty, kteří přišli do západočeského pohraničí. Tato práce se hlavně věnuje problematice identity reemigrantů a tomu jak se jejich identita spojená s rumunskou stravou, tradicemi, svátky a pravoslavným křesťanstvím, vyvíjela po příchodu do České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this work is Identity of Reemigrants from Romania after World War II. The aim was to focus on reemigrants who came to the West Bohemian border region. This work is mainly devoted to the issue of reemigrant identity and how their identity associated with Romanian food, traditions, holidays and Orthodox Christianity developed after coming to the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Lenka Stecova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stecova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stecova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce996 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce360,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.