Title: Identita reemigrantů z Rumunska v západních Čechách
Other Titles: Identity of re-emigrants from Romania in western Bohemia
Authors: Štecová, Lenka
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37853
Keywords: identita;kolektivní identita;reemigrace;rumunsko;kultura;tradice;náboženství;pravoslavné křesťanství;svátky;strava.
Keywords in different language: identity;collective identity;re-emigration;romania;culture;tradition;religion;orthodox christianity;holidays;diet.
Abstract: Téma této práce je Identita reemigrantů z Rumunska po druhé světové válce. Cílem bylo zaměřit se na reemigranty, kteří přišli do západočeského pohraničí. Tato práce se hlavně věnuje problematice identity reemigrantů a tomu jak se jejich identita spojená s rumunskou stravou, tradicemi, svátky a pravoslavným křesťanstvím, vyvíjela po příchodu do České republiky.
Abstract in different language: The subject of this work is Identity of Reemigrants from Romania after World War II. The aim was to focus on reemigrants who came to the West Bohemian border region. This work is mainly devoted to the issue of reemigrant identity and how their identity associated with Romanian food, traditions, holidays and Orthodox Christianity developed after coming to the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Stecova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Stecova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Stecova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce996 kBAdobe PDFView/Open
Simicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce360,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.