Title: Historie a původ antivakcinačního hnutí
Other Titles: History and origin of the antivaccination movement
Authors: Dundálková, Kamila
Advisor: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37855
Keywords: antivakcinační hnutí;historie očkování;povinná vakcinace;očkovací látky;kolektivní imunita;autismus a vakcína mmr;eradikace.
Keywords in different language: antivaccination movements;vaccination history;compulsory vaccinations;vaccines;collective immunity;autism and mmr vaccine;eradication of infectious diseases.
Abstract: Práce je zaměřena na význam a prospěšnost vakcinace a rovněž tak na původ a historii antivakcinačních hnutí. Zabývala jsem se především historií vakcinace a významem vakcinace v eradikaci infekčních onemocnění. V práci jsem shrnula argumenty svědčící pro povinnou vakcinaci, jakož i proti ní. Zabývala jsem se vznikem kampaní proti očkování a do jaké míry tyto kampaně ovlivnily jednání ve společnosti a organizace, které jsou finančně zainteresovány v jiných metodách medicíny.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on sense, beneficial effect also on origin and history of an anti-vaccination movements. The work mainly describes history of vaccination and sense of vaccination in eradication of infectious diseases. The work summarizes arguments of agreement and disagreement for compulsory vaccination. Applies of origin campaign against vaccination and to which extent those campaigns have rigged behavior in society, also on financial involved in different methods of medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kamila_Dundalkova_2019.pdfPlný text práce794,35 kBAdobe PDFView/Open
Dundalkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Dundalkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce809,75 kBAdobe PDFView/Open
Dundalkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce339,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.