Název: Politická propaganda v českém kontextu: Analýza vybraných médií
Další názvy: Political propaganda in the Czech context: Analysis of chosen media
Autoři: Prášková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Oponent: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37908
Klíčová slova: propaganda;dezinformace;analýza;média;internet;aeronet;sputnik;parlamentní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: propaganda;disinformation;analysis;media;internet;aeronet;sputnik;parlamentní listy
Abstrakt: Práce za zabývá problematikou propagandy, dezinformací a dezinformačních webů. Práce je členěna na dvě části, na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je definováno, co je to propaganda, jaká je typologie propagandy a jaké techniky propagandy využívá. Analytická část je založená na využívání optiky propagandy prostřednictvím které jsou jednotlivá vybraná média analyzována. Cílem práce je tedy ověřit, zda vybraná média vytváří propagandistický obsah či nikoli.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the issue of propaganda, disinformation and disinformation websites. The work is divided into two parts, the theoretical and the analytical part. The theoretical part defines what propaganda is, what is the propaganda typology and which techniques propaganda uses. The analytical part is based on the use of propaganda optics through which individual selected media are analyzed. The aim of this work is to verify whether selected media creates propaganda content or not.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Praskova - propaganda - finalni verze.pdfPlný text práce603,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Praskova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol hodnoceni vskp BP Praskova OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Praskova.pdfPrůběh obhajoby práce233,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.