Title: Čeští europoslanci v hlasovacích koalicích v Evropském parlamentu
Other Titles: Czech MEPs in voting coalitions in the European Parliament
Authors: Placatová, Klára
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37911
Keywords: evropský parlament;čeští europoslanci;stranická disciplína;frakce
Keywords in different language: european parliament;czech meps;party discipline;fractions
Abstract: Práce pojednává o analýze chování českých europoslanců v rámci Evorpského parlamentu ve volebním období 2014 - 2018. Českou republiku v tomto období zastupuje v Evropském parlamentu celkem 21 poslanců ze 7 různých národních stran. Cílem práce je zhodnotit míru stranické disciplíny u českých europoslanců v rámci příslušných frakcí a také soudržnost v rámci národních stran. Dále pak zhodnocení chování českých europoslanců ve třech zvolených veřejně - politických agendách Evropského parlamentu.
Abstract in different language: The task deals with the analysis of the behavior of Czech MEPs within the European Parliament in the 2014-2018 electoral period. The Czech Republic is represented in this Parliament by a total of 21 deputies from 7 different national parties. The aim of this work is to evaluate the degree of party discipline among Czech MEPs within the respective factions as well as cohesion within national parties. Furthermore, the evaluation of the behavior of Czech MEPs in three elected public - political agendas of the European Parliament.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Klara Placatova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Placatova_BP_opo_mv.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-mvts-ved-placatova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Placatova.pdfPrůběh obhajoby práce345,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.