Název: Populismus v českém kontextu: Analýza rétorických strategií vybraného aktéra
Další názvy: Populism in Czech context: Analysis of rhetoric strategies of selected actor
Autoři: Antošová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Oponent: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37914
Klíčová slova: populismus;teorie populismu;český prezident;prezidentské volby;miloš zeman;rétorické strategie;prezidentské debaty;migrační krize;benešovy dekrety
Klíčová slova v dalším jazyce: populism;theory of populism;czech president;presidential elections;milos zeman;rhetorical strategies;presidential debates;migrant crisis;benes decrees
Abstrakt: Předkládaná práce je kvalitativní analýzou rétorických strategií vybraného aktéra, kterým je v tomto případě současný český prezident Miloš Zeman. Tento aktér je často označován (médii či odbornou veřejností) za populistického politika kvůli svým výrokům. Cílem této práce je analyzovat rétorické strategie Miloše Zemana v rámci dvou prezidentských kampaní a zjistit, zda je možné na základě vybrané teorie u jeho výroků identifikovat populismus a pokud ano, u kterých témat.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is a qualitative analysis of rhetoric strategies of a selected actor, which in this case is the current Czech president Miloš Zeman. This actor is often labeled (by media or by scientific public) as a populist politician due to his statements and expressions. The aim of this work is to analyse rhetorical strategies of Milos Zeman within two presidential election campaigns and to find out which subjects of his rhetoric can be identified as populist (if any).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kristyna Antosova.pdfPlný text práce512,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Antosova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-pol-opo-antosova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova.pdfPrůběh obhajoby práce418,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.