Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHlushakova, Aryna
dc.contributor.refereeJurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:12Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:46:12Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier79991
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37923
dc.description.abstractKrize identity britského národa je fenoménem s hlubokými historickými kořeny a dlouhou tradicí. V první části práce popisuji čtyři tradiční směry britské orientace, které poprvé zmiňoval Timothy Garton Ash ve své knize a esejích. Tento základ pak využívám k vytvoření vlastní interpretace čtyř hlavních směrů zahraniční politiky Velké Británie. Cílem této práce je popsat a analyzovat zahraniční politické orientace dvou hlavních politických stran v Británii: Konzervativní strany a Labouristické strany. Dvě další britské strany, zejména Liberálně demokratická strana a Demokratická unionistická strana, v současné době výrazně ovlivňují zahraničně politické směřování Spojeného království, právě proto jsou také zanalyzovány v rámci jednotlivé kapitoly. Ve své analýze jsem použila volební programy výše zmíněných stran, jakož i projevy a prohlášení předsedů těchto politických stran.cs
dc.format65 s. (79 991 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreferendumcs
dc.subjectbrexitcs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectvelká britániecs
dc.subjectkonzervativní stranacs
dc.subjectlabouristická stranacs
dc.subjectliberálně demokratická stranacs
dc.subjectdemokratická unionistická stranacs
dc.subjecttimothy garton ashcs
dc.subjectnacionalismuscs
dc.subjectinternacionalismuscs
dc.subjectdavid cameroncs
dc.subjectvolební programcs
dc.subjecttereza mayovács
dc.subjectedward milibandcs
dc.subjectjeremy corbyncs
dc.subjecttim farroncs
dc.subjectvincent cabelcs
dc.titleZahraničně politické programy britských politických stran v době referenda o odchodu UK z EUcs
dc.title.alternativeForeign policy programs of British political parties during the referendum on the UK leaving the EUen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe identity crisis for the British nation is a phenomenon with a deep historical roots and long tradition. In the first part of this work I describe four traditional directions of British orientation, which was first mentioned by Timothy Garton Ash in his book and essays. Then I use this basis for creation my own interpretation of four main directions of the foreign policy of Great Britain. The purpose of this work is to describe and analyze the foreign political orientations of the two main political parties in Britain: the Conservative Party and the Labor Party. Two other parties are also considered separately: the Liberal Democratic Party and the Democratic Unionist Party, which had a significant influence on the formation of the foreign policy of the United Kingdom during the period of this analysis (2013 - 2019). In my analysis, I used the election programs of the abovementioned parties, as well as speeches and proclamations by the main politicians of these parties.en
dc.subject.translatedreferendumen
dc.subject.translatedbrexiten
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translatedunited kingdomen
dc.subject.translatedconservative partyen
dc.subject.translatedlabour partyen
dc.subject.translatedliberal democratic partyen
dc.subject.translateddemocratic unionist partyen
dc.subject.translatedtimothy garton ashen
dc.subject.translatednationalismen
dc.subject.translatedinternationalismen
dc.subject.translateddavid cameronen
dc.subject.translatedelectoral programen
dc.subject.translatedvincent cabelen
dc.subject.translatedtim farronen
dc.subject.translatedtheresa mayen
dc.subject.translatededward milibanden
dc.subject.translatedjeremy corbynen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce484,7 kBAdobe PDFView/Open
Hlushakova_VED_MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-mvts-opo-hlushakova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hlushakova.pdfPrůběh obhajoby práce312,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.