Title: Konstrukční návrh kompozitového hydraulického jeřábu s integrovaným řešením spojů
Other Titles: The design of composite hydraulic crane with integrated joint solution
Authors: Vrba, Stanislav
Advisor: Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Sedláček František, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37933
Keywords: jeřáb;kompozitní materiály;hydraulika;mkp
Keywords in different language: crane;composite materials;hydraulice;fea
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukční studií nakládacího jeřábu, pro který byl jako materiál zadavatelem práce zvolen uhlíkový kompozit. Práce obsahuje koncepční návrh rozpracovaný do výrobní dokumentace. Konstrukční práce byly podloženy analytickými výpočty ale i výpočty MKP.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on design study of loader crane, for which carbon composite was selected as material by the thesis assigner. The thesis contains conceptual design developed into production documentation. The design work was supported by analytical calculations as well as FEA calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vrba.pdfPlný text práce32,96 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vrba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce636,16 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vrba_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Vrba.pdfPrůběh obhajoby práce262,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.