Title: Porovnání vlastností litých a svařovaných stojanů kalandrů
Other Titles: Comparison of properties of cast and welded calender stands
Authors: Dekastello, Jiří
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vook Patrik, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37935
Keywords: gumárenství;gumárenské kalandry;lité stojany;svařované stojany;změna technologie;mkp;siemens nx
Keywords in different language: rubber industry;calenders for rubber;cast stands;welded stands;change of technology;fem;siemens nx
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na stojany tvářecích strojů, přesněji gumárenských kalandrů. Porovnává vlastnosti litého a svařovaného stojanu a dává si za cíl určit, je-li možné jeden nahradit druhým při zachování žádaných vlastností. K tomuto porovnání je využito metody konečných prvků a CAE systému Siemens NX.
Abstract in different language: This master thesis is aimed on stands of forming machines, specifi-cally rubber industry calanders. It compares properties of cast and welded stand and its aim is to tell whether or not it is possible to re-place one with the other while keeping the requested properties. To said comparision a finite element method and CAE system Siemens NX are used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Dekastello - Diplomova prace.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
DP_Dekastello_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce765,46 kBAdobe PDFView/Open
DP_Dekastello_oponent.pdfPosudek oponenta práce834,03 kBAdobe PDFView/Open
Dekastello.pdfPrůběh obhajoby práce555,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.