Title: Konstrukční návrh "low cost" multifunkčního CNC výrobního stroje.
Other Titles: Design of low cost multifunction CNC manufacturing machine.
Authors: Hamrle, Pavel
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zoubek Libor, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37938
Keywords: výrobní stroj;cnc - computer numerical control;výrobní technologie;konstrukce;solidworks;nx 11
Keywords in different language: manufacturing machine;cnc - computer numerical control;manufacturing technologies;mechanical design;solidworks;nx 11
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na konstrukci technického CNC výrobního zařízení. V práci je provedena specifikace základních požadavků s ohledem na správnou funkčnost, technickou a montážní jednoduchost. Výsledkem je zhodnocení možnosti konstrukčního návrhu tak, aby mohl být tento systém snadno použit pro aplikaci výrobních technologií: Frézování, 3D tisk, laserové gravírování a plasmové řezání.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the mechanical design of technical CNC production machine. The thesis is made with regard to proper functionality, technical and assembly simplicity. The result is an evaluation of the design capability of the modular system so it can be easily used for application technology: Milling, 3D printing, laser engraving and plasma cutting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_P.Hamrle.pdfPlný text práce10,52 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hamrle_oponent.pdfPosudek oponenta práce827 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hamrle_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce783,88 kBAdobe PDFView/Open
Hamrle.pdfPrůběh obhajoby práce537,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.