Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKosť, Tom
dc.contributor.refereeBrzák Stanislav, Ing.
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:27Z-
dc.date.available2018-10-16
dc.date.available2020-07-17T13:46:27Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-24
dc.identifier79614
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37940-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zvýšením boční tuhosti dvousloupového kovacího lisu CKV 45/50 MN od společnosti TS Plzeň a.s. Práce obsahuje rešerši na zadané téma, analytický výpočet rámu lisu, analýzu současného řešení, návrh variant změny tvaru sloupů pro zvýšení tuhosti lisu a jejich zhodnocení. Zvolená varianta je porovnána se současným řešením lisu při spektrálním zatížení.cs
dc.format65 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjectkovánícs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectexcentricitacs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleKonstrukční řešení dvousloupého kovacího lisu s ohledem na zvýšení boční tuhostics
dc.title.alternativeStructural design of two-column forging press aimed at increase of side stiffnessen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the increase of side stiffness of the two-column forging press type CKV 45/50 MN produced by firm TS Pilsen, joint stock company. The thesis contains background research aimed at the defined subject, analytical calculation of the press frame, analysis of actual product solution, design of variants of modificated columns aimed to increase the press stiffness and their comparison. Finally the best variant is compared with actual press submitted to spectral loads.en
dc.subject.translatedhydraulic pressen
dc.subject.translatedforgingen
dc.subject.translatedstiffnessen
dc.subject.translatedeccentricityen
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Tom Kost.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kost_oponent.pdfPosudek oponenta práce540,09 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kost_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce696,32 kBAdobe PDFView/Open
Kost.pdfPrůběh obhajoby práce579,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.