Title: Místní poplatky
Other Titles: Local Fees
Authors: Kaslová, Denisa
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37977
Keywords: místní poplatky;obec;obecně závazná vyhláška;správa místních poplatků;judikatura;místní poplatek ze psů;město hrádek;město spálené poříčí;město nepomuk
Keywords in different language: local fees;municipality;general binding ordinance;local fees administration;case law;local fee from dogs;town of hrádek;town of spálené poříčí;town of nepomuk
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o místních poplatcích. Nejprve se tato práce práce věnuje obci, jejímu hospodaření, orgánům a obecně závazným vyhláškám. V práci jsou podrobně popsány všechny místní poplatky, které lze vybírat v České republice. Další kapitola je věnována správě místních poplatků v obcích. Součástí práce je i vybraná judikatura o místních poplatcích. V závěru práce jsou vymezeny místní poplatky v městech Hrádek u Rokycan, Spálené Poříčí a Nepomuk a srovnání místního poplatku ze psů v těchto městech.
Abstract in different language: This bachelor's work deals with local fees. Firstly, this work is devoted to municipality, its money management, its authorities and generally binding ordinances. There are described all local fees in this work which can be collected in the Czech republic. Next chapter is devoted to local fees administration in municipalities. Part of this work is also chosen case law about local fees. Finally, there are specified local fees in town Hrádek u Rokycan, Spálené Poříčí and Nepomuk and there is also compared local fee from dogs in these towns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matouskova-MP.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce815,03 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce693,71 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce293,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.