Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPokorný, Antonín
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-20
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:43Z-
dc.date.available2018-3-31
dc.date.available2020-07-17T13:46:43Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-27
dc.identifier77676
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37984
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na dokazování, důkazní prostředky, zároveň i na konkrétní důkazy, které souvisí se správním řízením a jejím procesem. Bakalářská práce zároveň obsahuje základní pojmy, zásady dokazování ve správním řízení, jednotlivé subjekty a popisuje jednotlivé jeho fáze. V uvedené práci se dále zabývám opravnými prostředky, které ještě mohou zvrátit samotný proces jednání. Zaměřuji se zde na problém, který se týká samotného dokazování.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectdokazovánícs
dc.subjectdůkazcs
dc.subjectdůkazní prostředekcs
dc.subjectdůkazní břemenocs
dc.subjectzpůsoby dokazovánícs
dc.subjectopravné prostředkycs
dc.titleDokazování ve správním řízenímcs
dc.title.alternativeProof in administrative proceedingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on proofing, evidence, as well as specific evidence, which related to the administrative procedure and its process. The bachelor thesis also contains basic concepts, principles of evidence in administrative proceedings, individual subjects and describes individual phases. In this work, I also deal with remedies, which can still reverse the negotiation process. (I'm focusing on the problem, which concerns proofing itself and I suggest possible solutions in this work).en
dc.subject.translatedadministrative proceedingsen
dc.subject.translatedproofingen
dc.subject.translatedevidenceen
dc.subject.translatedrules of evidenceen
dc.subject.translatedburden of proofen
dc.subject.translatedmethods of provingen
dc.subject.translatedremediesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokazova_ni_ ve spra_vni_ r_i_zeni_.pdfPlný text práce755,8 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce609,57 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce601,79 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce293,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.