Title: Městský obvod - postavení, působnost, orgány
Other Titles: Municipal district - status, competence, authorities
Authors: Špíralová, Kristýna
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38009
Keywords: veřejná správa;městský obvod;obec;statutární město;samostatná působnost;přenesená působnost;statutární město plzeň;hlavní město praha
Keywords in different language: public administration;city district;municipality;statutory city;self-governing;delgated competences;statutory city plzeň;capital city prague
Abstract: Tato práce by měla podat ucelený pohled na statutární města a městské obvody v České rpublice a jejich postavení. Dále také jejich problematiku a nápady a myšlenky na zlepšení situace. Problematiku statutárních měst, protože každé statutární město může svěřit svým městským obvodům různé kompetence, což může způsobovat problém pro občany. Dále jsou zde srovnány městské obvody v Plzni a pravomoci jim svěřené.
Abstract in different language: This Thesis should give the comprehensive view of statutory cities and city districts in the Czech Republic and their function. Also their problematics in the Czech Republic and thoughts and ideas for their improvement.. Each statutory city can delegate different competences to its city districts, which might cause problems for its citizens. Next is comparison of city districts in Plzeň and their competences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc pra_ce_final..pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Spiralova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce635,82 kBAdobe PDFView/Open
Spiralova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce792,6 kBAdobe PDFView/Open
Spiralova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce282,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.