Title: Fenomén nevědomí
Other Titles: Phenomenon of unconsciousness
Authors: Blažková, Jesika
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38025
Keywords: psychoanalýza;topografický model;strukturální model;nevědomí;vědomí;id;ego;superego;oidipovský komplex
Keywords in different language: analysis;topographic model;structural model;unconscious;conscious;id;ego;superego;oedipus complex
Abstract: Tato bakalářká práce se zaměřuje na jedno z nejdiskutovanějších témat psychologie. Pozornost je zde věnována zakladateli psychoanalýzy - Sigmundu Freudovi. Ústředním tématem práce je nevědomí, jehož existenci autor považuje za nutnou. Práce analyzuje modely lidské psychiky v myšlení Sigmunda Freuda. Hlavním cíl práce je soustředěn na komparaci modelů a také na důvody vytvoření druhého - strukturálního - modelu, jež doplnil první - topografický - model.
Abstract in different language: This bachelor thesis concentrate on one of the most discussed topics of psychology in general. The attention will be focused on the founder of psychoanalysis, Sigmund Freud. The central theme of the work is unconsciousness. According to the author, the existence of the unconsciousness is necessary. In this work there are analyzed models of human psyche, which Freud introduced. The main goal was to compare these models and to say why the second - structural - model was added to the first - topographical - model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
blazkova_final.pdfPlný text práce308,53 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_1.pdfPosudek vedoucího práce556,62 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_2.pdfPosudek oponenta práce866,04 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce358,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.