Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenclová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDušek, Michal
dc.date.accepted2019-9-10
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:09Z-
dc.date.available2016-6-28
dc.date.available2020-07-17T13:47:09Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier69989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38039
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o slovesném způsobu v němčině. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Největší pozornost je věnována konjunktivům. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, rozdělena slovesa podle typu časování a popsány kategorie, které může německé sloveso vyjadřovat. Dále je zde vysvětleno tvoření, použití a funkce Konjunktivu I, Konjunktivu II a opisu s - würde. V práci jsou též nastíněny vývojové tendence v oblasti konjunktivů. Praktická část je zaměřena na četnost konjunktivů a opisu s - würde ve dvou rubrikách novin. Zkoumá, jaké slovesné kategorie konjunktivy a opis vyjadřují. Zabývá se také jejich funkcí ve větě. Výzkum a jeho výsledky vychází ze srovnání článků v rubrikách politika a sport ve Frankfurter Allgemeine Zeitung.cs
dc.format117 s. (210 600 znaků)cs
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectslovesný způsob v němčiněcs
dc.subjectkonjunktiv ics
dc.subjectkonjunktiv iics
dc.subjectopis s - würdecs
dc.subjectpolitikacs
dc.subjectsportcs
dc.subjectfrankfurter allgemeine zeitungcs
dc.titleKonjunktivy v německém tiskucs
dc.title.alternative"Konjunktiv" in the language of print mediaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis contemplates about grammatical mood in German language. The thesis is split into practical and theoretical part. Main focus of ther thesis is on Konjuntiv. In the theoretical part the basic terms are established, verbs differentiated based on the type of their conjugation and categories based on all the different meanings of the German verb are described. Furthermore the creation, use and function of Konjuntiv I, Konjuntiv II and - würde transcript (circumbendibus) are explained here in the theoretical part. The evolutionary tendencies regarding the Konjuntivs are also outlined here. The practical part of the thesis is aimed on the frequency of usage of the Konjuntiv and - würde transcript (circumbendibus) in two sections of newspaper. The practical part studies which verbal categories the Konjuntivs and - würde transcript (circumbendibus) represent. It also deals with their function in the sentence. The research and it's results stem from the comparation of the articles in sections "politics" and "sport" in the Frankfurter Allgemeine Zeitung.en
dc.title.otherKonjunktive in der Pressede
dc.subject.translatedkeywords: grammatical mood in german languageen
dc.subject.translatedkonjunktiv ien
dc.subject.translatedkonjunktiv iien
dc.subject.translated-würde transcript (circumbendibus)en
dc.subject.translatedpoliticsen
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedfrankfurter allgemeine zeitungen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal-bakalarka-konecna-verze.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Dusek_vp.pdfPosudek vedoucího práce396,24 kBAdobe PDFView/Open
Dusek_op.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Dusek_obh.pdfPrůběh obhajoby práce347,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.