Název: Nominalizace a nominální styl ve vybraných druzích textu
Další názvy: Nominalisation and nominal style in selected types of text
Autoři: Malá, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38041
Klíčová slova: nominalizace;nominální styl;druhy textu;substantivum;slovotvorba
Klíčová slova v dalším jazyce: nominalisation;nominal style;types of text;substantive;word-formation
Abstrakt: Tato práce se zabývá nominalizací a nominálním stylem ve vybraných druzích textu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je chrakterizovat nominální styl v německém jazyce. Praktickou část práce tvoří analýza vybranýxh textů a interprezace zjištěnách výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the analysis of the nominalization and nominal style in selected types of text. The thesis is divided into two main parts - the theoretical part and practical part. The aim of the theoretical part is to explain nominal style in German language.The practical part consists of four chapters. The first chapter describes the methodology, the second chapter describes analysed text, the third chapter describes the results of the analyses and the last chapter interprets result of research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavlina Mala.pdfPlný text práce877,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mala_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mala_op.pdfPosudek oponenta práce321,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mala_obh.pdfPrůběh obhajoby práce327,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.