Title: Němčina po angličtině - pozitivní transfer v morfologii a syntaxi
Other Titles: German after English - positive transfer in morphology and syntax
Authors: Herličková, Jana
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38042
Keywords: mnohojazyčnost;němčina po angličtině;interference;pozitivní transfer;evropská jazyková politika;gramatika;morfologie;syntax;západogermánské jazyky
Keywords in different language: multilingualism;german after english;interference;positive transfer;european language policy;grammar;morphology;syntax;west germanic languages
Abstract: Tato bakalářská práce vychází ze současné situace v oblasti výuky cizích jazyků. Angličtina se stává jazykem číslo jedna, většina škol vyučuje angličtinu jako první cizí jazyk. Němčina následuje jako druhý nebo i další cizí jazyk. Tento jev je typický nejen pro Českou republiku; je to tendence, která se šíří po celé Evropě. Jak ovlivňuje angličtina výuku němčiny? Jak můžeme profitovat z výuky angličtiny a nebrat ji jako nevýhodu a důvod, proč žáci dělají chyby v německé gramatice a slovní zásobě? Tato práce se snaží nalézt odpovědi na tyto a podobné otázky.
Abstract in different language: This undergraduate thesis is based on the current situation in the field of foreign language teaching. English is becoming the number one language, most schools teach English as the first foreign language. German follows as much as the second or even another foreign language. This phenomenon is not only typical for the Czech Republic; it is a tendency that is spread throughout Europe. How does English influence learning German? How can we profit from teaching English and not taking it as a disadvantage and a reason for learners making mistakes in German grammar and vocabulary? This thesis tries to find answers for these and similar questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Herlickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce88,77 kBAdobe PDFView/Open
Herlickova_OP.pdfPosudek oponenta práce609,6 kBAdobe PDFView/Open
Herlickova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce399,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.