Název: Životospráva u nemocných s hemodialýzou
Další názvy: Regimen of patients with hemodialysis
Autoři: Hrubá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Körberová, Monika
Oponent: Luhanová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3806
Klíčová slova: ledvina;hemodialýza;pacient;cévní přístup;životospráva;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: kidney;hemodialysis;patient;vascular access;regime;nursing care
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá životosprávou u nemocných s hemodialýzou, která je velmi důležitá pro dodržování jejich léčebného režimu. Teoretická část popisuje problematiku onemocnění ledvin, hemodialýzy a životosprávy. Praktická část obsahuje výsledky studie v této oblasti, která byla tvořena na základě kvantitativního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis occupies with the regime of hemodialysis patients, which is very important for the adherence of a medical regime. The theoretical part describes kidney disorders problems, hemodialysis and regime. The practical part involves results of a study of these problems. The study was based on a quantitative research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Tereza Hruba (VSS,ZCU).pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Hruba.jpgPosudek vedoucího práce111,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Hruba.zipPosudek oponenta práce221,21 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hruba.jpgPrůběh obhajoby práce119,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.