Title: Komponenty pro učebnici LEGO robotiky
Other Titles: Components for the LEGO Robot Textbook
Authors: Vokáč, Jan
Advisor: Jakeš Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38090
Keywords: lego mindstorms ev3;učebnice;modely robotiků;instrukce pro modelování robotů;motivační fotografie;ilustrační videa;komponenty;návody na sestrojení robotů
Keywords in different language: lego mindstorms ev3;textbook;robotics models;modeling instructions;motivational photos;illustration videos;components;construction instructions
Abstract: Bakalářská práce se zabývá LEGO robotikou pro základní školy. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit komponenty pro učebnici LEGO robotiky. Učebnice vzniká v KVD FPE ZČU. Vytvořené komponenty pro tuto učebnici LEGO robotiky jsou konstrukce robotických modelů, instrukcí pro jejich modelování, motivačních fotografií robotů a senzorů a ilustračních videí úkolů. V této bakalářské práci jsou uvedeny všechny informace o tvorbě komponent a všechny vytvořené komponenty jsou umístěny na přiloženém DVD.
Abstract in different language: The bachelor work is about LEGO robotics for primary school. Main target of this work was to create components for LEGO Robotics textbook. The textbook is creating in KVD FPE ZČU. The created components for this LEGO Robotics textbook are the construction of robotics models, modeling instructions, motivational photos and illustration videos. In this bachelor work, there is all information about creating components and in addition, all made components are located here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_vokac_P15B0088P.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vokac_oponent.pdfPosudek oponenta práce230,05 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vokac_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce124,06 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Vokac802.pdfPrůběh obhajoby práce300,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.