Název: Podmínky řízení v civilním procesu a jejich zkoumání
Další názvy: Conditions of the civil procedure and their examination
Autoři: Kuncová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Oponent: Kapitánová Blanka, JUDr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38116
Klíčová slova: civilní proces;podmínky řízení;civilní pravomoc;příslušnost;procesní subjektivita;procesní způsobilost;překážka litispendence;překážka res iudicata
Klíčová slova v dalším jazyce: civil procedure;conditions of the civil procedure;civil jurisdiction;cognizance of the court;procedural subjectivity;procedural capability;obstruction of litispendence;obstruction of res iudicata
Abstrakt: Předložená diplomová práce je výkladem tématu z oblasti občanského práva procesního, a to podmínek řízení v civilním procesu se zaměřením na průběh jejich zkoumání a následky případného nesplnění, neboť se z pohledu autorky jedná o nepřehlédnutelný a podstatný prvek každého občanského soudního řízení, zasluhující zvláštní pozornosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis gives an explanation of topic in the field of civil procedural law. The management conditions in the civil trial, with particular focus on the progress of their investigation and possible consequences of their failure, because from the viewpoint of the author is a highly visible and essential element of any civil proceedings, which deserves special attention.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Podminky rizeni v civilnim procesu (Kuncova) - 31.8.2018.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kuncova3.pdfPosudek vedoucího práce678,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kuncova 3.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kuncova3.pdfPrůběh obhajoby práce342,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.