Title: Podmínky řízení v civilním procesu a jejich zkoumání
Other Titles: Conditions of the civil procedure and their examination
Authors: Kuncová, Dominika
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38116
Keywords: civilní proces;podmínky řízení;civilní pravomoc;příslušnost;procesní subjektivita;procesní způsobilost;překážka litispendence;překážka res iudicata
Keywords in different language: civil procedure;conditions of the civil procedure;civil jurisdiction;cognizance of the court;procedural subjectivity;procedural capability;obstruction of litispendence;obstruction of res iudicata
Abstract: Předložená diplomová práce je výkladem tématu z oblasti občanského práva procesního, a to podmínek řízení v civilním procesu se zaměřením na průběh jejich zkoumání a následky případného nesplnění, neboť se z pohledu autorky jedná o nepřehlédnutelný a podstatný prvek každého občanského soudního řízení, zasluhující zvláštní pozornosti.
Abstract in different language: The present thesis gives an explanation of topic in the field of civil procedural law. The management conditions in the civil trial, with particular focus on the progress of their investigation and possible consequences of their failure, because from the viewpoint of the author is a highly visible and essential element of any civil proceedings, which deserves special attention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Podminky rizeni v civilnim procesu (Kuncova) - 31.8.2018.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kuncova3.pdfPosudek vedoucího práce678,69 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kuncova 3.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kuncova3.pdfPrůběh obhajoby práce342,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.