Název: Překonání antropocentrismu Peterem Singerem a Tomem Reganem
Další názvy: Overcoming anthropocentrism by Peter Singer and Tom Regan
Autoři: Fraňková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kaše Vojtěch, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38197
Klíčová slova: peter singer;tom regan;antropocentrismus;morální práva zvířat;subjekt života;rovné zvažování zájmů
Klíčová slova v dalším jazyce: peter singer;tom regan;anthropocentrism;animal rights;subject of a life;moral consideration
Abstrakt: Snaha o překonání antropocentrismu v díle Petera Singera a Toma Regana a jejich snaha o ospravedlnění morálních práv zvířat. Peter Singer zakládá svůj argument na rovném zvažování zájmů osob, které jsou schopny zažívat bolest a slast. Tom Regan vnímá zvířata jako subjekty života, které mají vnitřní hodnotu nezávislou na vnějších faktorech a tím má právo na zacházení s respektem. Oba autoři se snaží vyhnout se antropocentrickému vnímání zvířat, ale oba využívají koncept rozdělení zvířecí říse na dvě skupiny z nichž jedna si morální ohledy zaslouží a druhá ne. Akorát tam, kde má antropocentrismus pouze člověka, přidávají i vyšší savce. Toto rozdělení ja ale uměle vytvořené člověkem a tudíž antropocentrické.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about Peter Singer and Tom Regan and their attempt to overcome predominant anthropocentric view on the animals and their moral rights. Singer's argument is based on his demand of equal consideration of interests of sentience beings, who can experience pain or pleasure. Tom Regan perceives animal as Subject-of-a-Life who have inherent value and therefore have a right to be treated with respect. Both authors try to avoid speciesism and to justify moral consideration for the animals, but they both divide animals to those, who deserve moral rights and the ones who don't. Such division is made by these philosophers from human point of view and therefore is anthropocentric. We can find examples where they favour man over animal, when there's no racional reason to do so. Therefore they both failed overcoming anthropocentrism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce836,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova_2.pdfPosudek oponenta práce574,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova_O.pdfPrůběh obhajoby práce365,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.