Název: Milétské myšlení a jeho kořeny
Další názvy: Milesian Thought and Its Roots
Autoři: Voznica, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle Radim, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Jiráková Karolína, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38209
Klíčová slova: thalés;anaximandros;anaximenés;aristotelés;voda;vzduch;apeiron;kosmogonie;kosmologie;mytologie
Klíčová slova v dalším jazyce: thales;anaximander;anaximenes;aristotle;water;air;apeiron;cosmogony;cosmology;mythology
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá myšlením milétských filosofů. Autor se v práci postupně zabývá představami Thaléta, Anaximandra a Anaximena. Autor se v práci snaží odhlédnout od tradiční interpretace těchto myslitelů vycházející z Aristotelova konceptu čtyř příčin a poukázat na možné paralely v mytologických představách starověkého Řecka a starověkého Předního východu. Hlavním cílem práce je objevit kořeny milétského myšlení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the thinking of Milesian philosophers. The author deals with the ideas of Thales, Anaximander and Anaximenes. The author seeks to discard the traditional interpretation of these thinkers based on Aristotle's concept of four causes and to point out possible parallels in the mythological ideas of ancient Greece and the ancient Near East. The main goal of the thesis is to discover the roots of Milesian thinking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Voznica-diplomova prace.pdfPlný text práce774,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voznica_1.pdfPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voznica_2.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voznica_O.pdfPrůběh obhajoby práce354,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38209

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.