Title: Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety
Other Titles: The Design of Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine
Authors: Kopačka, Jan
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38221
Keywords: permanentní magnet;pmasr;srm;ansys electronics;maxwell;rmxprt;elektromagnetický návrh
Keywords in different language: permanent magnet;pmasr;srm;ansys electronics;maxwell;rmxprt;electromagnetic design
Abstract: Hlavní cíl této diplomové práce je elektromagnetický návrh synchronního reluktančního stroje s asistencí permanentních magnetu (PMASR), který má sloužit jako pohonná jednotka moderních elektromobilu. Úvodní část seznamuje čtenáře s problematikou principu činnosti PMASR. Elektromagnetický návrh je proveden nejprve analyticky a poté je funkčnost navrhovaného PMASR motoru ověřena metodou konečných prvku v programu Maxwell2D.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is focused on electromagnetic design of permanent magnet assisted synchronous reluctance machine (PMASR). The introductory part introduces the reader to the problematic PMASR function. The electromagnetic design is solved analytically, and then the functional performance of the PMASR is verified by the finite element method in the Maxwell2D software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Kopacka_full.pdfPlný text práce24,26 MBAdobe PDFView/Open
078788_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
078788_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
078788_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.